ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More