ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Standards Department) กพท. ร่วมกับ ASEAN Regional Integration Support from the European Union (ARISE Plus) ดำเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ ระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System)

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Standards Department) กพท. ร่วมกับ ASEAN Regional Integration Support from the European Union (ARISE Plus) ดำเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ ระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System)

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service S

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Standards Department) กพท. ร่วมกับ ASEAN Regional Integration Support from the European Union (ARISE Plus) ดำเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ ระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System) ภายใต้ ARISE Plus Civil Aviation Project เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินและหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศในการพัฒนากฎหมาย และเข้าใจในกระบวนการติดตามและประเมินผลสมรรถนะความปลอดภัย (Safety Performance Monitoring and Measurement) ซึ่งมีผู้ให้บริการการเดินอากาศเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 4 หน่วยงาน
ได้แก่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/