ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

 โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”

 โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”

เปิดจองบัตรพร้อมกัน ทั่วไทยแล้ววันนี้

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”

วันที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 10.00 น

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”

วันที่แสดง

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

สถานที่แสดง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หอประชุมใหญ่

ประตูเปิด

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันเปิดจำหน่าย

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565, 10:00 น.

ราคาบัตร

รอบประชาชน :

1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600

รอบนักเรียน : 180

วันที่แสดง

เวลา

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

14:00

รอบประชาชน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

19:30

รอบประชาชน

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

19:30

รอบประชาชน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบนักเรียน

19:30

รอบประชาชน

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

19:30

รอบประชาชน

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

19:30

รอบประชาชน

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

14:00

รอบประชาชน

19:30

รอบประชาชน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

10:00

รอบประชาชน

15:00

รอบประชาชน

https://m.thaiticketmajor.com/index.html
ข้อมูล  Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More