เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ Klook ลงนามความร่วมมือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว หนุนต่างชาติเที่ยวไทย

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ Klook ลงนามความร่วมมือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว หนุนต่างชาติเที่ยวไทย

• เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมมือกับ Klook ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว โดยลงนามความร่วมมือกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวไทย นับเป็นการร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย
• เซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าผลักดันไทยเป็น Global Preferred Destination เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและยอดการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า โดยมี Klook สนับสนุนในด้านดิจิทัลและการเข้าถึงฐานลูกค้าต่างชาติที่แข็งแรง

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์