ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกกา

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 
.
CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเสวนาสำหรับอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในเรื่องการเรียนและการประกอบอาชีพด้านการบิน ภายใต้การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงพันธกิจของ CAAT และให้ความรู้ด้านการบิน

การสัมมนาครั้งนี้สถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแนะนำแนวทางการศึกษาต่อพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพในแต่ละสายวิชาชีพด้านการบิน เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจและตัวเลือกในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอาชีพด้านการบินในอนาคต

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/