ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565 นำเสนอโดย นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง ผ่านระบบออนไลน์ กับคณะกรรมการประเมินจากกรมการปกครอง ณ ห้องประชุมอำเภอกันตัง

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น เป็นนายอำเภอแหวนเพชร สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More