ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ปลัดอำเภอบ้านลาด ปลัดอำเภอท่ายาง ปลัดอำเภอชะอำ ตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ตำรวจภูธรบ้านลาด ตำรวจภูธรท่ายาง และตำรวจภูธรชะอำ ในการติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม LPG ร้านค้าปลีก และสถานีบริการก๊าซ LPG ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ ราคาจำหน่ายปลีก ณ โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม LPG พบว่า – ขนาด 4 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 109.69-110.06 บาท (ราคาเดิม 105.69-106.06) – ขนาด 7 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 196.45 บาท (ราคาเดิม 189.45) – ขนาด 11.5 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 305.14 บาท (ราคาเดิม 294.14) – ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 381.81-383.19 บาท (ราคาเดิม 366.81-368.19) – ขนาด 48 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 1,194.13–1,198.53 บาท (ราคาเดิม 1,146.13–1,150.53) ราคาจำหน่ายปลีก ณ สถานีบริการก๊าซ LPG พบว่า – ราคาต่อลิตรอยู่ที่ 15.04-15.72 บาท (ราคาเดิม 14.50-15.18) ราคาจำหน่ายปลีก ณ ร้านค้าปลีก พบว่า – ขนาด 4 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 155-164 บาท (ราคาเดิม 140-160 เป็นราคาสต็อกเดิมของเดือนกรกฎาคม) – ขนาด 7 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 230-260 บาท (ราคาเดิม 220 – 250) – ขนาด 11.5 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 340-380 บาท (ราคาเดิม 330-360) – ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 408-430 บาท (ราคาเดิม 395 – 415) – ขนาด 48 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 1,370-1,450 บาท (ราคาเดิม 1,350 – 1,400) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ พบว่า สถานประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการครบถ้วน ชัดเจน

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More