ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สสจ.ยะลา เผยยะลาโควิด-19 แนวโน้มลดลง เร่งสร้างความเข้าใจ รู้ทัน พร้อมรับมือโควิด-19 ในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน

สสจ.ยะลา เผยยะลาโควิด-19 แนวโน้มลดลง เร่งสร้างความเข้าใจ รู้ทัน พร้อมรับมือโควิด-19 ในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน

วันนี้ (12 ก.ย.65) ที่ห้องประชุมระเบียงฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์ วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชน “รู้ทัน พร้อมรับมือโควิด-19 ในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน” โดยมีสื่อมวลชน และสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม เพื่อการรับรู้สถานการณ์ ข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ที่ต้องสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ สามารถปรับตัว ปฏิบัติตน ดำรงชีวิตแบบปกติใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19

นอกจากนี้ นพ.ธันยวีร์ เสริมแก้ว อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลยะลา ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งการป้องกันเบื้องต้น คือสร้างการรับรู้ ให้มีความเข้าใจ สามารถรับมือกับภาวะ Long COVID ลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งการใช้ขีวิตประจำวันและการทำงาน

นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.ยะลา พบปะและขอบคุณเครือข่ายสื่อมวลชน พร้อม UPDATE สถานการณ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post pandemic) สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดยะลาสอดคล้องกับประเทศ มีทิศทางแนวโน้มลดลง และถึงแม้จะปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แนวทางการควบคุมโรคต้องดำเนินการอย่างสมดุล ทั้งมาตรการวัคซีนที่เร่งรัดฉีดเข็มกระตุ้นในประชากรเป้าหมายให้ครอบคลุมสูงสุด มาตรการสังคมที่ต้องใช้ชีวิต วิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และจัดการสภาวะแวดล้อมเสี่ยง และมาตรการการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รู้สถานะการติดเชื้อเร็ว และรักษาเร็วด้วยยาที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำ “วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น” เพิ่มประสิทธิผลป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิต จากข้อมูลกรมควบคุมโรคพบว่า ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ช่วยป้องกันป่วยรุนแรง ใส่ท่อช่วยหายใจได้ 83% และป้องกันเสียชีวิตได้ถึง 93% ส่วนการฉีดกระตุ้นเข็ม 4 ป้องกันป่วยรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจ และป้องกันเสียชีวิตได้ถึง 100% ขณะที่กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อรับครบ 4 เข็ม จะป้องกันป่วยรุนแรงได้ถึง 100% เช่นกัน โดยภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มกระตุ้นจะอยู่นาน 6 เดือน ทั้งนี้ แม้จะฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้ แต่จะไม่ป่วยหนักหรือเสียชีวิต .ในขณะที่ข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดยะลา ณ 11 ก.ย. 2565 ความครอบคลุมเข็มแรก 66.6 % เข็มสอง 56.1% และเข็มกระตุ้น 12.1% (กลุ่ม 608 ฉีด 15.7% จำแนกเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 16.5% 7 โรคเรื้อรัง 14.5% และ หญิงตั้งครรภ์ 3.1%) จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนให้ความสำคัญและมารับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด หากเคยรับแล้วเกิน 6 เดือน รีบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 สามารถติดต่อรับการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912132105513

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More