ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สปข.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ระดับเขต ร่วมทำงานจัดการด้านข่าวสารกับศูนย์บัญชาการจัดการน้ำท่วมภาคอีสาน (ส่วนหน้า)

สปข.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ระดับเขต ร่วมทำงานจัดการด้านข่าวสารกับศูนย์บัญชาการจัดการน้ำท่วมภาคอีสาน (ส่วนหน้า)

นายดุสิต สิงค์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประชุมทางไกล เพื่อ ประสานเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) ระดับเขต ร่วมทำงานจัดการด้านข่าวสารกับศูนย์บัญชาการจัดการน้ำท่วมภาคอีสาน (ส่วนหน้า) ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในภาวะวิกฤติและเปิดพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำ เตรียมความพร้อม การช่วยเหลือและเปิดช่องทางการรับการแจ้งเหตุและความช่วยเหลือผ่านรายการพิเศษ” ร่วมมิตรคิดทำ(สู้น้ำท่วม)” ทางNBT อีสาน (ช่อง11) สวท. สปข.2 และเพจ สปข.2 ทุกวัน เวลา 11.00-12.00น. รวม 6 จังหวัดภาคอิสานตอนล่าง ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เริ่ม 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912141821530

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More