ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พมจ.อ่างทอง จัดโครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

พมจ.อ่างทอง จัดโครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันนี้ (12 กันยายน 2565) เวลา 11.00 น. ที่ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการจัดประชุมโครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง” โดยมี พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ส่งผลให้ครอบครัว ประสบปัญหา รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิต ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เทคโนโลยีทันสมัย ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายด้านตามมา โดยเฉพาะปัญหา เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรง จากบุคคลในครอบครัว รวมถึงเป็นกลุ่มเสี่ยง อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ มีผลกระทบต่อด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านการศึกษา ของบุตรหลานในครอบครัว และจากรายงานสถานการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พบว่ามีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2565 พบผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 19 ราย มากที่สุดคือ อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 8 ราย รองลงมาอำเภอแสวงหา จำนวน 4 ราย และอำเภอป่าโมก จำนวน 3 ราย สำหรับข้อมูลเด็ก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีจำนวน 5 ราย อายุระหว่าง 11-14 ปี บุคคลที่กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อเลี้ยง ปู่เลี้ยง ลุงเขย

จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเด็กและเยาวชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา และทำงานเชิงรุก จึงได้จัดทำโครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารทางการศึกษา ได้รู้สถานการณ์ ปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมกันวางแผน แก้ไข ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาให้ความรู้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912125632506

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More