ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ที่ปรึกษาฯ สุชาติ ให้ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเข้าพบ

ที่ปรึกษาฯ สุชาติ ให้ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเข้าพบ

12 กันยายน 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทน ในโอกาสที่สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย นำ Mr. Takashi Okanuma, Co-Founder of International Hemp Environmental Forum จากประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบ เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงของไทยและญี่ปุ่น และแนวทางการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อาทิ นำเส้นใยกัญชงมาผลิตเป็นเสื้อผ้า หรือชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งทางญี่ปุ่นยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นให้ร่วมมาศึกษานวัตกรรมกัญชงในไทยที่มีความหลากหลาย โดยนับเป็นการเจรจาด้านการพัฒนากัญชงที่สำเร็จไปอีกก้าว โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59157

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More