ผอ.สนภ.4 นทพ.ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เสื้อโปโล พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านและให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดยะลา

ผอ.สนภ.4 นทพ.ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เสื้อโปโล พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านและให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดยะลา

วันนี้ 13 กย.65 ที่ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อตำบลเนินงามสงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ นทพ.บ้านเนินงาม ม.2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ได้มอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เสื้อโปโล ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดยะลา

โดยมี น.อ. สุจินต์ สังข์แสตม หัวหน้าชุดประสานงานโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุ 912 ปลัดอำเภอ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.อำเภอรามัน จังหวัดยะลามีจำนวน 6 กลุ่ม มีสมาชิก 293 ราย เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้แล้วมีจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มเนินงาม 2.กลุ่มเปาะเส้ง โดยภายในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเนินงามยังมีเครือข่ายกลุ่มแปรรูปตัดแต่งชิ้นเนื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ในนามแบรนด์ CHABA BEEF อีกด้วย

ทั้งนี้ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ และรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สำหรับปัญหาโดยรวมของชาวบ้านคืออยากได้เครื่องมือเพื่อช่วย และที่สำคัญที่สุดคืออยากให้โครงการผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดยะลาดำเนินต่อไป เนื่องจากเป็นประโยชน์และสามารถสืบทอดไปจนถึงลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทางด้านพลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พัฒนาการในการเลี้ยงโคมีความก้าวหน้าและ เลี้ยงโคเป็นระบบมากขึ้น มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมในการซื้อขายโคมีชีวิต ซื้อ – ขายอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคราคาที่ถูก ลดต้นทุน

โดยได้สั่งการให้หัวหน้าชุดประสานงานโครงการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำจังหวัด ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียมให้มีครบอย่าให้ขาด ไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำเชื้อโคแช่แข็ง ของหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา ไนโตรเจนเหลว ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เพื่อให้อาสาผสมเทียมปฏิบัติงานได้คล่องตัว ตอบสนองสมาชิกได้ทันตามที่แม่พันธุ์โค เป็นสัด และคิดว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก และขอให้ช่วยกันสร้างความยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913090529823

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More