ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าโคราช รุดตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของโรงเหล็กหลังสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน

ผู้ว่าโคราช รุดตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของโรงเหล็กหลังสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา และ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สนง.อุตสาหกรรม จ.นม. สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) สนง.ทสจ.นม. สสจ.นม. อำเภอสีดา กลุ่มผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ในพื้นที่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา สรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาเดิม

1.1 ให้โรงงานหมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานในระบบการผลิต ระบบกำจัดมลพิษ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการชำรุด หรือไร้ประสิทธิภาพที่อาจก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังป้องกันหากพบเห็นปัญหาให้รีบแจ้งหน่วยงานรัฐในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

1.2 ให้โรงงานหาแนวทางการลดระดับเสียงจากกระบวนการผลิตลงอีกตามข้อเรียกร้องของประชาชน

2. ปัญหาใหม่

2.1 ปัญหาเวลาฝนตกน้ำฝนบางส่วนไหลออกจากโรงงานลงสู่ร่องน้ำริมถนนและลงสู่ที่นาของประชาชน ให้โรงงานดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำฝนไหลออกสู่ภายนอก โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา คอยกำกับติดตามการดำเนินการ

2.2 ปัญหารถบรรทุกเหล็กที่นำเศษเหล็กมาขายให้กับโรงงานทำเศษเหล็กร่วงหล่นบนถนน โรงงานได้กำหนดมาตรการป้องกันเฉพาะขาเข้า คือ กำหนดให้รถบรรทุกที่จะนำเศษเหล็กมาขายจะต้องคลุมผ้าใบอย่างมิดชิดทุกคันแต่ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับขาออก ที่ประชุมจึงได้แนะนำมาตรการป้องกันสำหรับขาออก โดยกำหนดให้โรงงานจัดให้มีจุดทำความสะอาดรถบรรทุกเก็บกวาดเศษเหล็กให้เรียบร้อยก่อนขับออกจากโรงงาน

ทั้งนี้ ศดธ.จ.นม. จะได้แจ้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913091944831

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More