ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้แทนจากองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) เข้าพบผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ผู้แทนจากองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) เข้าพบผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ผู้แทนจากองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal A

ผู้แทนจากองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) Mr. Brian Hutchins ตำแหน่ง Senior Representative Asia Pacific และ Mr. Riley Downing ตำแหน่ง Senior Representative, Southeast Asia เข้าพบผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยจาก Category 2 กลับไปสู่ Category 1 และการเข้ารับการตรวจประเมินระบบการกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินตามโครงการตรวจประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Safety Assessment: IASA) ของสหรัฐอเมริกา

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/