ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน

ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกปัจจุบันยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากควาสขัดแย้งนะหว่างรัสเซียกับยูเครน เป็นการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไทยไม่ให้มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทน้ำมันดีเซลที่ใช้ในยานพาหนะลง 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีกเป็นเวลา 2 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นมาตรการในวันที่ 20 กันยายนนี้ โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนั้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐโดยกรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบให้งดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงโรงผลิตกระแสไฟฟ้าที่จำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในอัตรา 0 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึง 15 มีนาคม 2566 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ราคาพลังงานและก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ซึ่งเป็นเขื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังปรับตัวสูงขึ้น จึงต้องนำมามาทนแทนก๊าซ LNG ที่ผลิตในประเทศ เบื้องต้นกระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ ประมาณ 1,436 ล้านบาท เพื่อข่วยลดต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าภาวะปกติ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913204007138

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More