ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกรัฐมนตรีฯ นายสุพัฒนพงษ์ ฯ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ผลักดันการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนด้านพลังงานสะอาด

รองนายกรัฐมนตรีฯ นายสุพัฒนพงษ์ ฯ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ผลักดันการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนด้านพลังงานสะอาด

วันนี้ (12 ก.ย. 2565) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน Mrs. Marisa Lago (นางมาริสา ลาโก) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) เข้าเยี่ยมคารวะนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

รองนายกรัฐมนตรีฯ ยินดีต้อนรับปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสดีในการหารือถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือการค้า และพลังงานของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความใกล้ชิด และภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายยังสนใจลงทุนซึ่งกันและกัน รองนายกรัฐมนตรีฯ เชื่อว่า ไทยและสหรัฐฯ ยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานได้หลากหลายมิติและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยินดีที่ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะโอกาสสำหรับภาคเอกชนสหรัฐในไทย ในด้านพลังงาน และพลังงานสะอาด ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องอุตสาหกรรม S-Curve ของไทย และการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ที่ยั่งยืน โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

รองนายกรัฐมนตรีฯ และปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้หารือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสหรัฐฯ ในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และพลังงานสะอาด โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และกล่าวถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ด้านการลงทุนในพลังงานสะอาดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสหรัฐฯ ยินดีสนับสนุนนักลงทุนของสหรัฐฯ เข้ามาแสวงหาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคเอกชนไทย

 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเน้นย้ำถึงการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ความร่วมมือในกรอบโมเดล BCG การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ผ่านการจับคู่ทางธุรกิจของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ และประชาชนไทย-สหรัฐฯ

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59135

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More