ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ตาก ย้ำรัฐบาลมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ตาก ย้ำรัฐบาลมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (12 กันยายน 2565) เวลา 14.55 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนล่าง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
 
รองนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต โดยจังหวัดตากเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ โดยในปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งได้มีการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนน้ำในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากได้อย่างเพียงพอ
 
รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความสุข พร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐและประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงต่อไป
 
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี พบปะพี่น้องประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ทุ่มเท เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ.

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59145

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More