ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำนินงานความร่วมมือและการจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซีย  และการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59174

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More