“ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ” นำทีมชลประทานลงพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

“ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ” นำทีมชลประทานลงพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะประกอบด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส และนายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักบริหารโครงการ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผอ.ชป.ที่11 นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายสมเดช ศรีวิเชียรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตสำนักงานชลประทานที่ 11 ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา
          โดยได้ตรวจการทำงานของสถานีสูบน้ำหนองจอก ซึ่งมีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 20 เครื่อง แต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กำลังเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงคลองบางขนากและคลองนครเนื่องเขตสู่แม่น้ำบางปะกง ระยะทาง 28 กิโลเมตรเช่นเดียวกับสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ที่กำลังสูบน้ำในคลองประเวศน์บุรีรมย์ไปลงแม่น้ำบางปะกงทางตะวันออก และไปลงคลองพระองค์ไชยานุชิตสู่อ่าวไทยอีกทางหนึ่ง โดยต้องบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในระดับไม่ล้นตลิ่ง เนื่องจากมีชุมชนบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรอยู่ตลอดแนวคลอง
     ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย และได้ย้ำถึงนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะกรมชลประทานช่วยเหลือกรุงเทพมหานครให้เต็มกำลังความสามารถพร้อมกับกำชับให้ดูแลช่วยเหลือประชาชน 2 ฝั่งคลอง รวมทั้งเรือกสวนไร่นาบ่อปลาบ่อกุ้ง และฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากน้ำท่วมในครั้งนี้.

ที่มา : 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59215

   

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More