ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.อุตรดิตถ์ เชิญ ชม ชิม ชอป “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2565

จ.อุตรดิตถ์ เชิญ ชม ชิม ชอป “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2565

วันนี้ (13 ก.ย.65) ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่จัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้าโอทอป จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 มีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2565 ซึ่งจัดติดต่อมาเป็นปีที่ 36 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตลางสาด ลองกองและผลไม้อื่นๆของจังหวัดให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ของสินค้า OTOP ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรของจังหวัด

สำหรับการเปิดงานครั้งนี้มีการมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันยำลางสาด-ลองกอง ลีลา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้า กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก ไม้ผล โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวด “ร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ” ประกวดออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าทออุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน”นิทรรศการนวัฒกรรมทางการเกษตร การจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญา สินค้า OTOP ของดีทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 120 บูธ พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและสวนสนุกมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913224900211

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More