ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และบริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และบริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ1

  วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ บริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมให้กับคณะครูสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเป็นผู้ทดสอบและนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More