สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ จัดจำหน่ายสินค้าตาม โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 5 พ.ย. 65 เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน มีประชาชนสนใจมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ จัดจำหน่ายสินค้าตาม โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 5 พ.ย. 65 เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน มีประชาชนสนใจมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ จัดจำหน่ายสินค้าตาม โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์…ลาราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดบึงกาฬ” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 5 พ.ย. 65 จำนวนทั้งหมด 160 จุด จุดละ 3 วัน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ให้ข้อมูลว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์…ลาราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดบึงกาฬในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. เพื่อประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

รายการสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ 1. หมูเนื้อแดง ราคา 160 บาทต่อกิโลกรัม 2. น่องไก่ติดสะโพก ราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม 3. ไข่ไก่ เบอร์ M (เบอร์ 2-3) ราคา 95 บาทต่อแผง 4. น้ำตาลทราย ราคา 20 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเป็นต่อการครองชีพ กว่า 80 รายการ จำนวน 6 หมวดสินค้า คือ อาหาร ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ของใช้ประจำวัน และยารักษาโรค

ซึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ขณะนี้อยู่ในช่วงคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 20 ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 กันยายน 2565 จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ในพื้นที่อำเภอปากคาดทั้งหมด 8 จุด ใน 8 ตำบล และจะสลับไปยังจุดอื่นๆของจังหวัดบึงกาฬต่อไป จนถึงวันที่ 5 พ.ย.65 ซึ่งกระแสตอบรับจากประชาชนคือ มีประชาชนสนใจมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914111820293

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More