ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน

นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914113927305

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More