ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

ระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เร่งเปิดทางน้ำให้กว้างขึ้น บริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล (Hydro Flow) จำนวน 4 เครื่อง ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำได้ภายในวันนี้ เพื่อเสริมการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ให้ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้ขุดลอกตะกอนดิน บริเวณด้านเหนือของสถานีสูบน้ำท่าถั่วให้กว้างและลึกขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น พร้อมกับติดตั้งบาน Bulkhead Gate ที่ประตูน้ำ เพื่อเสริมความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง เตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบอีกในระยะต่อไป

การเร่งระบายน้ำดังกล่าว จะทำให้ระดับน้ำในคลองประเวศฯ บริเวณที่ไหลผ่านเขตลาดกระบังลดต่ำลง ซึ่งจะทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง ไหลลงสู่คลองประเวศฯได้สะดวกมากขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาว กทม.ฝั่งตะวันออก ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914145046378

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More