ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พิธีซ้อมเสมือนวันจริง วันที่ 16 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560- 2562 โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เฉพาะบริเวณสนามกีฬา จำนวน 200 คัน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช โซน Parking B และบริเวณถนนสุรนารายณ์

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913215024193

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More