กปภ. แนะโรงแรมล้างถังพักน้ำ พร้อมดูแลระบบประปา ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

กปภ. แนะโรงแรมล้างถังพักน้ำ พร้อมดูแลระบบประปา ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมการรองรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์