ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา รวม 7 อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/