ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร  ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ร่วมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้การกำกับ ดูแล และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์