ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งเป้าส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่รองรับ การก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมดุล

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งเป้าส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่รองรับ การก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมดุล

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งเป้าส่งมอบระบบมาตรวิทยาที่รองรับ การก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสมดุล ทั้งการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ ความสร้างสรรค์ของภาคเศรษฐกิจ การก้าวไปสู่การวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่มีเอกลักษณ์ ผลักดัน “Made in Thailand” ให้เป็นสัญลักลักษณ์ของคุณภาพและความสร้างสรรค์”

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์