CAAT ร่วมงานนิทรรศการ “Transport United for Happy Journey : คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข”

CAAT ร่วมงานนิทรรศการ “Transport United for Happy Journey : คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อการเดินทางแห่งความสุข”

วันนี้ (15 กันยายน 2565)  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐ

วันนี้ (15 กันยายน 2565)  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 ภายใต้ชื่องาน  ”Transport United for Happy Journey : คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง
เพื่อการเดินทางแห่งความสุข”  โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากภาคเอกชน ร่วมกับ ศิลปิน ดารา
ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน ร่วมการเสวนาดังกล่าว ในการนี้ นายสุทธิพงษ์  คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย  

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ สถานีกลางบางซื่อ ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-20.00 น. โดยสามารถชมนิทรรศการและใช้บริการของกระทรวงคมนาคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และบูธนิทรรศการของสายการบิน เช่น ทำใบขับขี่ สมัครบริการ M-Flow และซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษ
 


Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/