ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง หลังหลายชุมชนรับผลกระทบหนัก เกิดน้ำไหลหลากและล้นตลิ่ง

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง หลังหลายชุมชนรับผลกระทบหนัก เกิดน้ำไหลหลากและล้นตลิ่ง

หลายเขตท้องที่ในจังหวัดลำปาง ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2565 จนเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในท้องที่หลายอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอเมืองลำปาง มีรายงานเกิดฝนตกหนักตามบริเวณพื้นที่เขาดอยพระบาท ทำให้มวลน้ำป่าจากบนยอดเขาสูงไหลหลากลงพื้นที่ต่ำเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมชุมชนต่างๆ หลายแห่ง เฉพาะอย่างยิ่งตำบลพิชัย 17 หมู่บ้าน ต้องรับผลกระทบ

ล่าสุดวันที่ 14 กันยายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตท้องที่ตำบลพิชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เพื่อติดตามรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พร้อมร่วมหารือวางแนวทางการป้องกันในระยะยาว หากเกิดสถานการณ์ซ้ำจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุภัยพิบัติ ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้น ชุมชน/หมู่บ้านในเขตตำบลพิชัย ทั้งในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 6 หมู่บ้าน และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมีทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำได้ลดระดับต่ำลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่น้ำที่หลากท่วมยังคงมีการท่วมขังอยู่ตามบริเวณบ้านเรือนที่ลุ่มต่ำ โดยสำหรับปัญหาน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ดังกล่าว พบว่าเกิดจากลำห้วยหลายสายในพื้นที่ตำบลพิชัย ทั้งลำห้วยโจ้ ลำห้วยป่าเส้า และลำห้วยเสี้ยว ได้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นจากเหตุสถานการณ์ฝนตกหนัก ก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าสู่คลองชลประทานสายหลักจนเอ่อล้นประตูระบายน้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชนผ่านทางท่อระบายน้ำเพื่อจะออกไปสู่แม่น้ำวัง แต่เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กและมีจำนวนน้อยไม่สมดุลกับปริมาณน้ำที่ไหลหลาก จึงทะลักล้นท่อไหลท่วมบ้านเรือนตามชุมชน/หมู่บ้านกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ตำบลพิชัย ทั้งเทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบล เร่งทำการสำรวจแนวท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาขยายขนาดท่อระบายน้ำ รวมถึงสำรวจแนวใหม่เพื่อจะวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม โดยให้ร่วมประสานกับหน่วยงานชลประทานจังหวัด ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ ให้ทางหน่วยงานท้องถิ่น ทำการสำรวจความเสียหายและรีบดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดลำปาง พบว่าขณะนี้ได้มีรายงานระดับน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มระดับสูงขึ้น บางจุดได้เอ่อล้นท่วมพื้นตามแนวริมฝั่งแล้ว โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังที่ไหลผ่านชุมชนตามเขตตัวเมือง และพบว่าถนนเส้นทางเลียบลำน้ำแม่วังตามชุมชนต่างๆ ได้เริ่มถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ว่า เนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมา ในพื้นที่ได้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้สองเขื่อนใหญ่ ทั้งกิ่วลมและกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำไหลเข้าเป็นจำนวนมากจนอยู่ในระดับที่เต็มความจุ โดยปัจจุบันเขื่อนกิ่วคอหมามีระดับน้ำกักเก็บกว่า 172 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้เกินระดับกักเก็บสูงสุดไปแล้ว ส่วนเขื่อนกิ่วลมมีระดับน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่าง แต่ก็สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานกักเก็บ Upper Rule Curve ทำให้ทั้ง 2 เขื่อน จำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อรักษาระดับน้ำให้ตัวเขื่อนมีความปลอดภัยสูงสุด โดยปัจจุบันเขื่อนกิ่วคอหมาได้มีการระบายน้ำอยู่ในอัตราที่ 100 ลบ.ม./วินาที และเขื่อนกิ่วลม ได้มีการระบายน้ำในอัตราที่ 300 ลบ.ม./วินาที จึงอาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างในบางพื้นที่ที่เป็นจุดลุ่มต่ำ ซึ่งน้ำที่เอ่อล้นท่วมถนนเส้นทางเลียบลำน้ำแม่วังตามชุมชนต่างๆ นั้น ได้เป็นไปตามการคาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เพราะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แต่เดิม แต่หลังจากนี้หากภายใน 2-3 วัน ในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม และการระบายน้ำยังอยู่ในระดับนี้ก็แน่ใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนท้ายน้ำริมฝั่ง และคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดต่ำเข้าสู่ภาวะปกติได้ อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศในพื้นที่ที่พบว่ายังมีเมฆมาก ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่จะยังคงมีฝนตกชุกไปจนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำวังและที่ทำการเพาะปลูกบริเวณลุ่มต่ำ ริมตลิ่งแม่น้ำวังให้คอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220915091031656

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More