ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 3 แห่ง ยังสามารถรองรับน้ำได้ร้อยละ 20 – ร้อยละ 40 ของความจุอ่าง ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำตรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จังหวัดตรัง ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 3 แห่ง ยังสามารถรองรับน้ำได้ร้อยละ 20 – ร้อยละ 40 ของความจุอ่าง ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำตรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

(15 กันยายน 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ ทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว บ้านพรุเตย คลองทรายขาว แม่น้ำตรัง ลุ่มน้ำคลองปะเหลียน คลองกะลาเส สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 3 แห่ง ยังสามารถรองรับน้ำได้ร้อยละ 20 – ร้อยละ 40 ของความจุอ่าง ขณะที่ ระดับน้ำในแม่น้ำตรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำชับให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำประจำจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง หากมีน้ำท่วมในพื้นที่ให้เร่งรีบแก้ไขปัญหาในจุดที่มีน้ำท่วม ให้กลับเข้าสู่สภาวะปรกติโดยเร็ว ด้าน โครงการชลประทานตรัง ได้เร่งรัดตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและพนังกันน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220915091540662

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More