ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้มีรายได้น้อย ยังทยอยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 15 ภาพรวม จ.ยะลา ลงแล้วกว่า 3 หมื่นรายเช็คผลพรุ่งนี้

ผู้มีรายได้น้อย ยังทยอยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 15 ภาพรวม จ.ยะลา ลงแล้วกว่า 3 หมื่นรายเช็คผลพรุ่งนี้

ผู้มีรายได้น้อย จ.ยะลา ยังทยอยเดินทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 15 ขณะยอดรวม ลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว กว่า 3 หมื่นราย เช็คผลรอบแรก 16 กันยายน นี้

ก้าวเข้าสู่วันที่ 15 ของการเปิดรับลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 บรรยากาศ ณ บริเวณที่ว่าการ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยังคง มีพี่น้องประชาชน ทั้งที่เป็นรายเก่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางนำเอกสาร หลักฐาน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มากรอกแบบฟอร์ม เข้าคิว รอลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีทางเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานคลัง จ.ยะลา อ.เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยดูแล และอำนวยความสะดวก ตลอดห้วงของการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ขณะที่ ข้อมูลสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ล่าสุด จำนวนผู้ลงทะเบียนจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 14 ก.ย.65 มีผู้ลงทะเบียนสะสม รอบใหม่แล้ว 30,506 คน จากผู้มีบัตรเดิม 135,239 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.56

สำหรับในจำนวนผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ 30,506 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน 8 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.รามัน อ.บันนังสตา อ.ยะหา อ.กาบัง อ.ธารโต อ.กรงปินัง อ.เบตง รวม 25,216 ราย ลงทะเบียน ที่ธนาคารกรุงไทย 6 สาขา รวม 5,290 ราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามจุดที่รับลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่ 19 ต.ค.65 นี้

ขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลัง ได้กำหนดเปิดให้ประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ทุกวันศุกร์ โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ https://บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดย รอบที่ 1 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ประกาศผลกายในวันที่ 16 กันยายน 2565 รอบที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 รอบที่ 3 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 รอบที่ 4 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รอบที่ 5 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 รอบที่ 6 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 รอบที่ 7 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

กรณีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะต้องยืนยันตัวตนที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดําเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ให้พิจารณาใหม่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https:/บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางอื่น ที่กระทรวงการคลังกําหนดเริ่มตั้งแต่ 9 – 31 มกราคม 2566

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220915093743664

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More