ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแห่นงกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

กท0307_1856 ประการศรัยสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/