สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” เพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1-15 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ

โทร : 0 2283 4198, 0 2283 4206

E-mail : inspection1.opm@outlook.co.th

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More