ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงวัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงวัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 ณ วัดโคกสำเริง (โคกล้อ) ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More