ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชียงใหม่เตรียมจัดงานจุลกฐิน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ประจำปี 2565

เชียงใหม่เตรียมจัดงานจุลกฐิน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ประจำปี 2565

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานจุลกฐิน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “จัดแล้ว เล่าได้” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเป็นองค์ประธาน

 

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเสื้อวัด และพิธีถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 โดยรูปแบบการจัดพิธีเป็นแบบล้านนา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตตามแบบฉบับความเป็นล้านนาดั้งเดิม ภายใต้แนวคิด “จัดแล้ว เล่าได้” หมายถึง เมื่อจัดพิธีแล้วจะต้องสามารถเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการจัดงานได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจัดพิธี สถานที่ อาหาร และเครื่องแต่งกาย เพื่อให้เกิดความมีเสน่ห์มนต์ขลัง เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้เข้าร่วมพิธี และสายตาคนทั่วโลก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220917113905433

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More