ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลเผย พื้นที่ “Dog Park” สวนป่าเบญจกิติคึกคัก เจ้าของสุนัข ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

โฆษกรัฐบาลเผย พื้นที่ “Dog Park” สวนป่าเบญจกิติคึกคัก เจ้าของสุนัข ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

โฆษกรัฐบาลเผย พื้นที่ “Dog Park” สวนป่าเบญจกิติคึกคัก เจ้าของสุนัข ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

โฆษกรัฐบาลเผย พื้นที่ “Dog Park” สวนป่าเบญจกิติคึกคัก เจ้าของสุนัข ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

 

วันนี้ (17 กันยายน 2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 – 3 ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเบญจกิติ โดยให้คำนึงถึงความหลากหลายในการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ฯในขณะนั้น และได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ และการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนลุมพินี โดยคำนึงถึงความหลากหลายในการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์เพิ่มเติมให้สวยงาม อาทิ การปลูกบัวฉลองขวัญ การปลูกพันธุ์ไม้และต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การปลูกไม้ไม่ผลัดใบแซมกับต้นไม้อื่น ๆ เพื่อให้สวนสาธารณะยังเป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามอยู่เสมอ และปลูกพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสำหรับนกต่าง ๆ ได้ด้วย  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับประชาชน การจัดระเบียบร้านค้าต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะให้เป็นระเบียบสวยงาม สะอาด ไว้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม และที่สำคัญคือได้มีข้อสั่งการให้มีการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับสุนัข โดยย้ำให้พิจารณาในส่วนใดที่สามารถทำได้ก็ให้ทยอยดำเนินการไปก่อน
นายอนุชา ฯ กล่าวว่ามาถึงวันนี้ รัฐบาลยินดีที่จะแจ้งความคืบหน้านโยบายการนำสุนัขเข้าสวนสาธารณะ (Dog Park) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ จัดพื้นที่ในสวนป่าเบญจกิติ ให้ประชาชนนำสุนัขมาเดินเล่น ออกกำลังกาย โดยทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอยู่ในประเทศไทย ให้ความสนใจ นำสุนัขเข้ามาในสวนป่าเบญจกิติเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สุนัขต้องคล้องสายจูง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการเก็บอุจจาระ เจ้าของจะเก็บอุจจาระเอง ซึ่งทางสวนจะมีห้องน้ำสุนัขเป็นคอกสี่เหลี่ยม เททรายบนพื้น มีถุงเก็บอุจจาระและถังขยะให้อยู่จุดเดียวกัน
นายอนุชา ฯ กล่าวว่า บรรยากาศการเปิดให้บริการในสองวันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก เจ้าของสุนัขต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดี ทำให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคาดว่าจะมีประชาชนนำสุนัขมาที่สวนเบญจกิติเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ อีกทั้งในวันเสาร์ที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 15.00-18.00 น. ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ “ภาคีคนรักน้องหมา” จัดกิจกรรม “Dog Park at สวนเบญจกิติ” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ และเจ้าของสุนัขสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ @line id : @701uemys เพื่อรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
“รัฐบาลต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยการออกกำลังกาย พร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ได้ออกกำลังกายในสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย เอื้อให้เกิดการออกกำลังกาย และมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน การนำสัตว์เลี้ยงมาออกกำลังกายด้วย ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม และมีระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือ ขยายผลเปิดสวนสาธารณะที่ทำให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาออกกำลังกายด้วยกันได้” นายอนุชาฯ กล่าว

ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59361

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More