ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รฟท. เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ) และขบวนรถระหว่างประเทศ หนองคาย – ท่านาแล้ง(สปป.ลาว) – หนองคาย

รฟท. เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ) และขบวนรถระหว่างประเทศ หนองคาย – ท่านาแล้ง(สปป.ลาว) – หนองคาย

 รฟท. เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ) และขบวนรถระหว่างประเทศ หนองคาย – ท่านาแล้ง(สปป.ลาว) – หนองคาย
.
นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถในเส้นทางต่าง ๆ ให้สอดรับกับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
ล่าสุด รฟท. เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ เส้นทางกรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ จำนวน 2 ขบวน และขบวนรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคาย ซึ่งเป็นขบวนรถระหว่างประเทศ อีก 4 ขบวน
.
สายใต้ 2 ขบวน ให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 และ 17 กันยายน 2565
1. ขบวนรถเร็วที่ 169 กรุงเทพ – ยะลา ออกจากกรุงเทพ เวลา 15.35 น. ถึงยะลา เวลา 11.45 น.
2. ขบวนรถเร็วที่ 170 ยะลา ออกจากยะลา ออกจากยะลาเวลา 12.35 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 08.55 น.
.
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน (ขบวนรถระหว่างประเทศ) ให้บริการวันที่ 16 กันยายน 2565
1. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 481 หนองคาย – ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ออกจากหนองคาย เวลา 07.30 น. ถึงท่านาแล้ง เวลา 07.45 น.
2. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 483 หนองคาย – ท่านาแล้ง ออกจากหนองคาย เวลา 14.45 น. ถึงท่านาแล้ง เวลา 15.00 น.
3. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 482 ท่านาแล้ง – หนองคาย ออกจากท่านาแล้ง เวลา 10.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 10.15 น.
4. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 484 ท่านาแล้ง – หนองคาย ออกจากท่านาแล้ง เวลา 17.30 น. ถึงหนองคาย เวลา 17.45 น.

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More