สภ.บัวเชด ประสบความสำเร็จในแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร จากความร่วมมือของชาวบ้าน ผู้นำชุมชน เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตลอด 3 เดือน

สภ.บัวเชด ประสบความสำเร็จในแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร จากความร่วมมือของชาวบ้าน ผู้นำชุมชน เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตลอด 3 เดือน

ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายชนะชล มูลจันทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.บัวเชด เป็นประธานปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 โดย พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ ผกก.สภ.บัวเชด มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธีระยุทธ สิงห์ทอง รรท.สวป. พ.ต.ต.ชรินทร์ เดชฤทธิ์ สว.สส. ร.ต.อ.นภดล ตะคอนรัมย์ รอง.สว.สวป. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บัวเชด

ตามที่สถานีตำรวจภูธร สภ.บัวเชด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้จัดทำโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ แบบครบวงจร ณ บ้านตาปิม หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสถานีตำรวจภูธร สภ.บัวเชด ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพักอาศัยอยู่กับชาวบ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อบต. หัวหน้าคุ้มหมู่บ้าน และชาวบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีผู้สมัครใจเอารับการบำบัดรักษาและเลิกยาเสพติด อีกทั้งได้จัดฝึกอบรมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งถือได้ว่าโครงการฯดังกล่าวประสบความสําเร็จด้วยดี

ในวันนี้ฯ ได้มีพิธีปิดโครงการฯและส่งมอบคนดีคืนสู่สังคม ร่วมทั้งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจำนวน 10 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายชนะชล มูลจันทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.บัวเชด

สำหรับโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ แบบครบวงจร เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นสุขภาพผู้ป่วย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเสพติด นำมาปรับใช้กับการแก้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

โดยจังหวัดนครสุรินทร์เป็นจังหวัดชายแดน เป็นเมืองหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นพื้นที่ที่เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นพื้นที่นำเข้ายาเสพติด และยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกในโครงการชุมชนยั่งยืน สามารถช่วยแจ้งข้อมูลและข่าวสารต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ เพื่อเป็นการช่วยกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220917111201430

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More