ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ภญ.อังคณา จิตรักนที ผู้อำนวยการกองจัดซื้อทั่วไป องค์การเภสัชกรรม และ น.ส.สุพิชชาวิสุทธิเทวินทร์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์