ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือนประชาชนก่อนทำประกันพิจารณาให้รอบคอบ ทำกับตัวแทนที่น่าเชื่อถือ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง

เตือนประชาชนก่อนทำประกันพิจารณาให้รอบคอบ ทำกับตัวแทนที่น่าเชื่อถือ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนนตรี กล่าวถึงกลโกงของมิจฉาชีพหลอกทำประกันชีวิต ว่าขณะนี้มิจฉาชีพได้พัฒนากลโกงที่แยบยล ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการพูดคุยโทรศัพท์ชักชวน สร้างแรงจูงใจให้เข้าใจผิด และมักจะอธิบายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเกินความจริง โดยการอ้างตัวเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งนี้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือเพื่อยืนยันผลการทำธุรกรรมการเงินใด ซึ่งปัจจุบันสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ไม่มีวัตถุประสงค์และไม่มีนโยบายให้บริการทางการเงินใดๆ กับประชาชนโดยตรง และยืนยันว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างให้บริการทางการเงินดังกล่าว

ขอเตือนให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพในลักษณะเดียวกันนี้ อย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินให้อย่างเด็ดขาด พร้อมเตือนประชาชนก่อนจะพิจารณาทำประกัน ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ควรตรวจสอบรายชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือตัวแทนที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งติดต่อกับบริษัทประกันภัยด้วยตนเอง ไม่ควรทำประกันผ่านตัวแทนที่ไม่เคยรู้จัก โดยเฉพาะกรณีที่มีการแจกสิ่งของเพื่อจูงใจ หรือมีราคาถูกเป็นพิเศษ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ ประชาชนควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองก่อนซื้อ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย อย่ารีบตัดสินใจ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220918143516733

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More