ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ในงาน “Mobile Application เงินเด็ก เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

DGA ร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ในงาน “Mobile Application เงินเด็ก เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญร่วมงานแถลงข่าวในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ในงาน “Mobile Application เงินเด็ก เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวให้การต้อนรับ หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNICEF), กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กรมบัญชีกลาง, กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)