ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการจัดหางาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นเลิศด้านตลาดงาน

กรมการจัดหางาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นเลิศด้านตลาดงาน

กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีงานคุณภาพทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายกลุ่มบริการของกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์