วธ.เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา พร้อมศึกษาประวัติ ความรู้ และศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ

วธ.เปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา พร้อมศึกษาประวัติ ความรู้ และศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ

วัดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านหนังสือ “10 พระอาราม กรุงรัตนโกสินทร์” วธ.เตรียมเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือและ E-book ให้ประชาชนศึกษา ซึมซับความงดงามในสถานที่จริง พร้อมชมภาพถ่ายสวยงาม ดึงดูดการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ประเทศไทย เร็วๆ นี้

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์