กปภ. มอบทุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านหัวนา

กปภ. มอบทุนปรับปรุงโรงเรียนบ้านหัวนา

พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. พร้อมด้วย นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร) นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนอาหารกลางวัน สิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านหัวนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 70,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ของโรงเรียนต่อไป

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์