ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ผลตอบรับดี ! ลูกค้ารับบริการทะลุเป้า  โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

“ผลตอบรับดี ! ลูกค้ารับบริการทะลุเป้า โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ปลื้ม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ผลตอบรับดี ลูกค้ารับบริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านแล้ว 14,254 ครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และระดับความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.80 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) สามารถติดต่อรับบริการซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรงต่อเนื่องถึง 30 กันยายน 2565

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์