ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

IRPC คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย

IRPC คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้คือ การนำนวัตกรรมของบริษัทฯ บูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Innovation to Creating Social Value) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนมอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์