ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมกับ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด มอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมให้ขวัญกำลังใจ ประกอบอาชีพสุจริต เป็นคนดีตอบแทนสังคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมกับ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด มอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมให้ขวัญกำลังใจ ประกอบอาชีพสุจริต เป็นคนดีตอบแทนสังคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมกับ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด มอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมให้ขวัญกำลังใจ ประกอบอาชีพสุจริต เป็นคนดีตอบแทนสังคม

วันนี้ 19 กันยายน 2565 (เวลา 10.00 น.) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในอำเภอบ้านแหลม โดยประสาน บริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกิจการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่แข็ง ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 80,000 บาท และกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 150 แผ่น เพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัว นางพรรัชดา พบเจริญ ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นซึ่งนับเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีบ้านพักอาศัยที่อบอุ่นปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นายศรัณ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลมเป็นผู้ประสานแจ้งครอบครัวผู้ยากไร้และจัดหาช่างรับเหมาก่อสร้างดำเนินการจนแล้วเสร็จ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวให้ขวัญและกำลังใจกับครอบครัว นางพรรัชดา พบเจริญ ขอให้ตั้งใจประกอบอาชีพ ทำคุณงามความดี ยึดมั่นใจอาชีพที่สุจริต และขอให้น้อง ๆ เป็นคนดีตอบแทนสังคม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919125810911

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More