ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตำรวจท่องเที่ยวเข้ม เตือนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร,นักท่องเที่ยว หากพบเห็น แจ้ง 1155 จะประสานส่งข้อมูลให้กรมขนส่งฯ ให้ลงโทษเอาผิดฯ

ตำรวจท่องเที่ยวเข้ม เตือนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร,นักท่องเที่ยว หากพบเห็น แจ้ง 1155 จะประสานส่งข้อมูลให้กรมขนส่งฯ ให้ลงโทษเอาผิดฯ

ตำรวจท่องเที่ยวเข้ม เตือนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร,นักท่องเที่ยว หากพบเห็น แจ้ง 1155 จะประสานส่งข้อมูลให้กรมขนส่งฯ ให้ลงโทษเอาผิดฯ

 

กรณีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยร้องเรียนผ่านสายด่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155 เข้ามาถึงพฤติกรรมแท็กซี่ที่ปฏิเสธการรับและบริการผู้โดยสารในบริเวณแหล่งและสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาฝนตกหนัก ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างยิ่งนั้น

 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้พิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวของแท็กซี่แล้วเห็นว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคนไทย และบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยเราด้วย

 

หากนักท่องเที่ยวท่านใดประสบปัญหาเรียกรถบริการสาธารณะแล้วถูกปฏิเสธการให้บริการ ให้ถ่ายภาพรถ ถ่ายภาพทะเบียนรถไว้ จากนั้นให้โทรแจ้งสายด่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155 ตำรวจท่องเที่ยวจะรับเรื่องและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมขนส่งทางบกให้ดำเนินการกับผู้ขับขี่รถบริการสาธารณะคันดังกล่าวตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป หากกรมขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงอาจมีบทลงโทษที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพขับรถบริการสาธารณะในอนาคตอย่างแน่นอน

 

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอความร่วมมือจากประชาชนและสังคมช่วยกันตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย เพื่อช่วยกันขจัดผู้ขับขี่รถให้บริการสาธารณะที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพให้เลิกพฤติกรรมเช่นนี้เสีย หากคนไทยทุกคนช่วยกัน การท่องเที่ยวไทยจะเจริญรุ่งเรืองและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยและคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน

 

http://www.realnewsthailand.net/article/27321/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More